Najpiękniejsza świątynia Łodzi

Jak w każdym pięknym mieście w którym przez cały rok znajdują się wielkie grupy turystów jest mnóstwo świątyń przede wszystkim wyznania rzymsko-katolickiego. Zdecydowanie najpiękniejszą z nich jest kościół świętej Doroty. Jest to jeden z najstarszych zabytków na terenie miasta. Został on wybudowany w okolicach czternastego wieku przede wszystkim z drzewa. Ponad dwieście lat później został on rozebrany ze względu na bardzo zły stan konstrukcji budowli. W szesnastym wieku została tam założona parafia przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogarię Skotnickiego. W roku 1766 kościół został spalony i w tym samym roku zaczęto budować nowy, który stoi tam aż do dziś. Bale modrzewiowe to dominujący materiał z jakiego był on budowany, budynek pokryto gontem. W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji do tej dobudowano dzwonnicę. Zaistniały budynek kościoła stał w nienaruszonym stanie aż do roku 1914, w którym wybuchła pierwsza wojna światowa. Uszkodzono wtedy jej wieżę oraz część wnętrza świątyni. W ramach dobudowania dobudowana została kruchta, nad którą wzniesiono nową wieżę. W roku 1997 rozpoczęto remont kościoła, który trwał przez trzy lata. Zniszczone elementy zostały wymienione, część elementów wystroju wnętrza świątyni została wymieniona (miedzy innymi żyrandole), ponadto założono instalacje przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe.

Both comments and pings are currently closed.